UA-110951766-1
Vòng hổ phách Baltic cho bé - Vòng Cổ - B4-5BL

Kích thước: Vòng cổ: 38cm. Cỡ hạt: 4*5mm. Hổ phách là: Nhựa thông thời tiền sử được hoá thạch trong quá trình khoảng...

595.000₫
Vòng hổ phách Baltic cho bé - Set Tay và Cổ - B4-5BL

Kích thước: Vòng cổ: 38cm. Vòng tay: 17cm. Cỡ hạt: 4*5mm. Hổ phách là: Nhựa thông thời tiền sử được hoá...

880.000₫
Vòng hổ phách Baltic cho bé - Vòng cổ - CDS09A

Kích thước: Vòng cổ: 32cm. Cỡ hạt: 5*4mm. Hổ phách là: Nhựa thông thời tiền sử được hoá thạch trong quá trình khoảng 5...

550.000₫
Mặt cổ hổ phách khóa bạc - P221

Kích thước: Khoá bạc. Hổ phách là: Nhựa thông thời tiền sử được hoá thạch trong quá trình khoảng 5 triệu năm. ...

1.225.000₫
Mặt cổ hổ phách khóa bạc - P220-11

Kích thước: Khoá bạc. Hổ phách là: Nhựa thông thời tiền sử được hoá thạch trong quá trình khoảng 5 triệu năm. ...

355.000₫
Mặt cổ hổ phách khóa bạc - P220-4

Kích thước: Khoá bạc. Hổ phách là: Nhựa thông thời tiền sử được hoá thạch trong quá trình khoảng 5 triệu năm. ...

325.000₫
Vòng hổ phách Baltic cho bé - vòng tay - CDS09AL

Kích thước: Vòng tay: 17cm. Cỡ hạt: 5x4mm. Hổ phách là: Nhựa thông thời tiền sử được hoá thạch trong quá trình khoảng...

425.000₫
Vòng hổ phách Baltic cho bé - Set tay và cổ - CDS09AL

Kích thước: Vòng tay: 17cm Vòng cổ: 38cm. Cỡ hạt: 4*5mm. Hổ phách là: Nhựa thông thời tiền sử được hoá...

815.000₫
Vòng hổ phách Baltic cho bé - Vòng tay - ROSL09

Kích thước: Vòng tay: 14cm. Cỡ hạt: 4*5mm. Hổ phách là: Nhựa thông thời tiền sử được hoá thạch trong quá trình khoảng...

305.000₫
Vòng hổ phách Baltic cho bé - Set Tay và Cổ - B2-3BL

Kích thước: Vòng cổ: 38cm. Vòng tay: 17cm. Cỡ hạt: 4*5mm. Hổ phách là: Nhựa thông thời tiền sử được hoá...

850.000₫

Top